Znakování miminek

Co to vlastně je znaková řeč pro batolata?  

BabySigns® Program učí děti jednoduché snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči a ostatními, kteří o ně pečují. Jednotlivé znaky, které se děti naučí, představují buď samostatná slova nebo jednoduché pojmy, např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“.
Používání znaků u dětí ještě před tím, než jsou schopné mluvit, není nic nového. Většina dětí se naučí mávat na rozloučenou nebo vrtět hlavou, aby nám sdělily svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč pro nemluvňata je program, který dětem pomůže naučit se mnohem více znaků, aby se s Vámi snadněji dorozuměly.
Děti mají přirozenou touhu komunikovat s okolím a když se naučí znaky, které jim to umožní, používají je s velkou radostí. Studie prokázaly, že děti, které se učí znakovou řeč, mnohem častěji „hovoří“ s rodiči než děti, které znakovou řeč nepoužívají. Schopnost komunikace jim také pomáhá zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější navazovat kontakty s okolím. A jak nám přísloví „kdo se víc ptá, víc se dozví“ napovídá, děti, které mají schopnost se ptát dříve, se také dříve dozví.

Jaký je hlavní přínos znakování s miminky?

Když nemluvňata začnou používat znakovou řeč, rodiče jsou často překvapeni jak „chytré“ je jejich dítě. Dozví se, kolik toho už takhle malé děcko vnímá a jak moc si o tom všem chce „popovídat“. Tato raná komunikace mezi nemluvňaty a jejich rodiči upevní jejich vztah a napomáhá k rozvoji dítěte.
Znakování naučí batolata sdělit nám co potřebují, co cítí a co je fascinuje dlouho před tím, než můžou mluvit. Navíc znakování dodá dětem dobrý pocit ze sebe samých. Naučí je, že přesto, že jsou malé, rozhodně nejsou bezbranné. Naučí se jednat s ostatními se sebevědomím a uvěří, že lidé je mají zájem poslouchat. Naučí se, že komunikace je základem pro vytvoření pout lásky a respektu. A hlavně se naučí, že znakování je mnohem efektivnější a zábavnější způsob komunikace než pláč.

Je zankování batolata skutečně program vytvořený renomovanými odborníky?

Ano, Baby Signs program je vyvinutý doktorkami Acredolovou a Goodwynovou, které publikovaly mnoho studií na toto téma a vydaly několik úspěšných knih:

Dětská znaková řeč: Jak se dorozumět se svým dítětem dříve, než se naučí mluvit (Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk)
Dětská mysl: Hry rozvíjející mysl, které si vaše děti zamilují (Baby Minds: Brain-Building Games Your Baby Will Love)
Dětská duše: Návod, jak pomoci Vašemu dítěti s emočním vývojem (Baby Hearts: A Guide to Giving Your Baby an Emotional Head Start)
Všechny kurzy a výrobky, které jsou zde nabízeny, jsou vytvořené firmou Baby Signs Incorporated a na českém trhu jsou distribuovány na základě smlouvy o výhradním zastoupení.

Není používaní znakové řeči (tj. znakování) nepřirozený zásah do vývoje dítěte?

Znaky používají děti i dospělí od nepaměti. Zkuste například bez použití slov říci „ano“, „ne“, „nevím“, „je mi to jedno“, „doleva“ , „spát“ – jde to, že? Když se chcete domluvit s někým, kdo nemluví stejným jazykem, zvládnete to také často pomocí znaků. Děti učíme mávat „pá, pá“ a kývat hlavou na souhlas. Děti samy vytvářejí znaky, aby se s námi podělily o svůj svět jako například mávaní rukama jako křídly, aby nám řekly, že vidí ptáčka, nebo dýchají s otevřenou pusou a vyplazeným jazýčkem jako pejsek, aby nám sdělily, že je tam pes. Učení znakové řeči je jen další krok v přirozeném vývoji komunikace u dětí. Necháme jejich kreativitu rozvíjet při „vývoji“ vlastních znaků a navíc jim pomůžeme tím, že je učíme další znaky. Výsledkem je krásné pouto, které se vytvoří mezi nemluvnětem a rodičem, kteří si spolu báječně rozumí.

Pro koho je znakování s miminky vhodné?

Některé maminky si myslí, že znakování je jen pro ty, co nedovedou vyrozumět, co jejich batole chce. Protože s dítětem tráví celý den, tak většinou už nějak tak poznají, o co si říká. Znaková řeč nám však umožní rozumět mnohem víc. Většina toho, o čem celý den mluvíme, nemá s vyřizováním nejnutnějšího nic společného – povídáme proto, abychom se podělili o své zážitky, pocity, abychom se pobavili. A stejně je tomu tak u malých dětí. Rodiče jsou často překvapeni, že jejich dítě nezačne se znaky jako „JÍST“ nebo „MLÍČKO“, ale znaky jako „ČEPICE“ nebo „KYTIČKA“ – jasný důkaz, že i pro ně je komunikace mnohem víc, než si umět říct o to nejnutnější.

Kolik času znakování miminek zabere?

Tohle je snad nejčastější otázka, kterou mi maminky pokládají. Dobře to znám, ať máme jedno nebo víc dětí, času není nazbyt. Výhodou znakování je, že to vlastně nezabere žádný čas navíc. Poté, co se naučíte, jak na to, se znakování stane součástí každodenních aktivit a není třeba si na to vyhradit čas navíc. Dokonce to čas ušetří. Když si dítě umí říct, co chce, tak všechno jde snadněji. A jak dlouho to trvá se naučit, jak na to? Možností je několik, můžete si koupit a přečíst knihu, nebo vyhledat informace na internetu, což může zabrat dost času, nebo se můžete zúčastnit Semináře pro rodiče o Baby Signs programu. Seminář trvá dvě hodiny a naučí vás vše potřebné, abyste mohli znakovou řeč vaše dítě hned začít učit.

A co tatínkové a znakování?

Každý tatínek má samozřejmě jiný přístup, ale často slýcháváme, že zejména tatínkové, kteří často tráví mnoho času v práci, jsou nakonec největšími propagátory znakování. Je to proto, že zaneprázdněný tatínek má větší problémy se s nemluvnětem domluvit. Často přijde domů po dlouhém dni a batole se snaží o něco si říci, ale tatínek, který s ním netráví tolik času jako maminka, nepochopí, co chce. Nastoupí kňourání a někdy i slzičky a tatínek už volá maminku, aby pomohla „přetlumočit“, co to dítě chce. V okamžiku kdy se dítě naučí znakovou řeč, se snadno s tátou domluví a jejich vztah zesílí.

A co starší sourozenci a znakování?

Znakování je vítaným pomocníkem při sbližování sourozenců. Často to pomůže překonat žárlení a pocity méněcennosti z toho, že rodiče věnují čas batoleti. Starší dítě se snadno znaky naučí a může malého sourozence znaky učit. Dítě pak pociťuje hrdost a zvyšuje si sebevědomí.

Učím své batole už cizí jazyk, nepoplete ho to, když přidáme znaky?

Naopak, znaky vytvoří jakýsi most mezi oběma jazyky. V Americe je běžné, že děti vyrůstají v tzv. dvojjazyčných domácnostech, takže tato otázka byla také zkoumána a výsledek je potěšující. Znaky dětem pomůžou spojit si význam dvou odlišných slov s jedním znakem a pochopí tak, že jednotlivé pojmy mohou být vyjádřeny různými zvuky (slovy).

Kdy je nejlepší se znaky začít?

Začít můžete prakticky kdykoliv, než se dítě naučí mluvit, nebo v době, kdy už zná několik slov, ale stále ještě není schopno hovořit o všem, co ho zajímá. Děti se naučí první znaky nejdříve tak kolem desátého měsíce věku a většina dětí začíná užívat znaky kolem prvních narozenin.

Když dítě umí znaky, neoddálí to motivaci se naučit mluvit?

Tohle byla jedna ze základních otázek, které si doktorky Acredolová a Goodwynová položily při svých studiích. Odpověď byla jednoznačná – je tomu právě naopak. Děti, které znaky používají, rychle předběhnou své vrstevníky ve schopnosti se vyjadřovat. Často se znakování přirovnává k učení chození. To, že se dítě naučí lézt, ho také neodradí od toho, aby se naučilo chodit, ale naopak ho to k chůzi motivuje.

Je Program Baby Signs vhodný pro děti s opožděným vývojem řeči?

Tak tohle byla otázka, kterou si položila psycholožka Catherine Brownová, a z publikovaných výsledků její práce vyplývá, že používání Programu Baby Signs je užitečným zásahem pro děti s opožděným vývojem řeči. V porovnání se skupinou dětí, které znakovou řeč Baby Signs nepoužívaly, znakující děti s opožděným vývojem řeči dohnaly své vrstevníky ve vývoji řeči mnohem dříve. Je však třeba rozlišovat děti s opožděným vývojem řeči, které začínají později mluvit, ale řeči rozumí a děti s poruchou řeči, které nejen, že nemluví, ale také řeči nerozumí.

Vědecké studie

BabySigns® Program je založen na rozsáhlém studiu doktorek Acredolové a Goodwynové z Kalifornské Davis University, který byl zaštítěn Americkými Národními Instituty Zdraví (National Health Institutes). Výsledky studií byly natolik pozitivní, že rozpoutaly mezinárodní trend učení znakové řeči pro slyšící děti .
Během mnohaleté studie dětí od 11 měsíců věku se prokázalo, že děti ve 24 měsících mluvily v průměru jako děti, kterým je 27 až 28 měsíců, a ve 36 měsících hovořily na stejné úrovni jako ostatní děti ve 47 měsících. Děti, které prošly Baby Signs programem, měly tedy komunikační schopnosti téměř o rok napřed.

Dalším zajímavým zjištěním bylo, že když doktorky Acredolová a Goodwynová tyto děti kontaktovaly po sedmi letech, zjistily, že děti, které se učily znakovou řeč, mají v průměru o 12 bodů vyšší inteligenci. Výzkum srovnával děti s podobným sociálně-ekonomickým zázemím a byl publikován v renomovaných odborných časopisech. Více informací o výzkumu najdete na BabySigns.com.