Poznáváme svět

Poznáváme svět jsou kreativní hodiny pro děti ve věku 1 – 3 roky v doprovodu rodičů.

Kurz má 36 lekcí a každá lekce je zaměřená na určité téma a tím rozvíjí dětskou slovní zásobu.

Hodina probíhá v několika blocích tak, aby děti udrželi pozornost po celou dobu.

 

Rodiče i děti zde mají možnost seznámit se se základy Montessori pedagogiky a prací s Montessori pomůckami.

 

Cílem programu je rozvinout dětskou motoriku, sociální chování a samostatnost. Nechat dítě samostatně a soustředěně pracovat a pomoci mu pouze, pokud je to nutné.

A jak takový kurz probíhá?

Na začátku lekce se přivítáme všichni společně a pak s každým dítětem zvlášť. Seznámíme se s tématem dané hodiny, společně připravíme prostor s pomůckami a děti můžou začít pracovat. Je zde možnost vyzkoušet si motorické aktivity jako je krájení, strouhání, mazání, lepení, stříhání, přesýpání, vkládání tvarů, navlékání korálků …. Když se hodina chýlí ke konci, je čas vše zase společně uklidit. Když je vše uklizené, řekneme si básničku k tématu a rozloučíme se.

 

Cena

Kurz se předplácí jednorázově na celé pololetí (15 lekcí) nebo po dohodě ve dvou splátkách. Cena jedné lekce (60 min) je 120,- Kč.

Možnost přihlášení do kurzu během celého roku.