Znakování miminek

Spousta rodičů se snaží s dítětem komunikovat ještě před jeho narozením. Mluví k dítěti, oslovují ho, hladí bříško, ve kterém je miminko… Tato komunikace není jednostranná. I miminko se nám snaží dát najevo, že se na nás těší a tak na pohlazení reaguje pohybem, nebo se hýbe, aby na sebe upozornilo.
Když přijde miminko na svět, své pocity a potřeby dává najevo pláčem, smíchem, jednoduchými gesty a mimikou obličeje. Na první místo jsem uvedla pláč, a to z toho důvodu, že je to bohužel ten nejčastější signál, na který začínáme reagovat. Pro miminko je to však to poslední, co zkouší. Pláč je projevem negace a bezmoci. Proto spousta maminek, včetně mě, volí možnost znakovat na své miminko a usnadnit mu tak nejen komunikaci s okolím, ale také chápání věcí a světa, do kterého se narodilo.

Základními cíli znakování pro slyšící miminka jsou

  • usnadnit mu komunikaci s okolím dokud toho není schopno pomocí slov
  • mít možnost sdílet jeho svět
  • snížit frustraci rodičů i dětí plynoucí z nedostatku porozumění
  • upevnit pouto mezi rodičem a dítětem
  • posílit sebedůvěru dítěte
  • napomoci k rozvoji řeči
  • podpořit pozitivní emocionální vývoj dítěte


Že jste o znakování dětí ještě neslyšeli?

Každý rodič na své dítě přirozeně znakuje, dělá to přirozeně a možná si ani neuvědomuje, že to, co dělá, je právě znakování. Intuitivně ukazuje na věci kolem sebe a chce je dítěti přiblížit, a to právě pomocí doprovodných zvuků či gest. Nejznámější, dle mého názoru každým dítětem používaným znakem, je znak PÁ PÁ, kdy máváme rukou. Dále děti kývou hlavou na znamení souhlasu a vrtí jí na znamení nesouhlasu. Tyto znaky děti učíme. Jsou ale i znaky, které děti neučíme. V době, kdy s námi chce dítě komunikovat, ale ještě nemluví, vymýšlí si přirozeně znaky pro věci nebo činnosti o kterých chce „mluvit“. Natažené ručičky dítěte, směrem k rodiči, nám říkají „prosím, vezmi mě k sobě, pochovej mě“. Je to znak, který rodič dítě neučí, ale přesto mu jasně rozumí. Gesta jsou pro miminka výborným nástrojem komunikace. Znaky, které batolata běžně učíme a ty, které si sami vymyslí, jsou ale pouhým začátkem na naší cestě po poznání. Jsem přesvědčená, že pokud svému miminku dáte možnost, naučit se toho více, budete mile překvapeni, co všechno Vám „řekne“.

Výuka znakování dětí je evropský trend - podívejte se třeba na web s dětskými hřišti do sekce Dětská hřiště pro handicapované děti - budete překvapeni rozsahem nabídky.

znakovani-728x90.png